Polyfunkčný objekt Lužná

Aktuálny stav

Aktuálny stav


17.02.2018

Polyfukčný objekt - 17.02.2018

10.02.2018

Polyfukčný objekt - 10.02.2018

27.01.2018

Polyfukčný objekt - 27.01.2018

16.12.2017

Polyfukčný objekt - 16.12.2017